Inloggen | Sitemap
Naar begin van de pagina
Home

Nieuwe website voor de Liudgerstichting

Geplaatst 6 augustus 2016

De Liudgerstichting is in 1989 opgericht met als doel de belangstelling voor -de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden te stimuleren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting biedt Bijbelvertaalcursussen en een vertaalcommissie buigt zich over vertalingen. Op de website kunt u zoeken in de Bijbelboeken en zijn diverse uitgegeven vertalingen aan te schaffen. Tevens kunt u Psaalm & Gezangen in het Gronings lezen, maar ook horen. Ook kunt u zien waar de eerstvolgende Groninger dienst is.

Ligare Weboplossingen is trots met de website van de Liudgerstichten en nodigt u van harte uit deze te bezoeken:
www.liudger.org


Voor actueel nieuws zie de nieuwspagina

Bookmark and Share Pim Mulierwei 28, 9051 KA  Stiens
Email