Inloggen | Sitemap
Naar begin van de pagina
Home

Nieuwsoverzicht


23-12 Harrie Hekkema gaat Ligare Weboplossingen verlaten

Per 1 januari 2017 zal Harrie niet meer verbonden zijn aan Ligare Weboplossingen.

Lees meer

06-08 Nieuwe website voor de Liudgerstichting

De Liudgerstichting is in 1989 opgericht met als doel de belangstelling voor -de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden te stimuleren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Lees meer

08-07 Nieuwe website voor Doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp

Sinds vorige week heeft de Doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp een nieuwe website.

Lees meer

Voor alle nieuws zie het nieuwsarchief

Bookmark and Share Johan Winklerwei 315, 8915 ET  Leeuwarden
Email