Inloggen | Sitemap
Naar begin van de pagina
HomeOndersteuning op afstand

Soms lukt het niet om via de telefoon een probleem op te lossen. 

Daarom is het handig dat de helpdesk van Ligare uw computer kan overnemen. De helpdesk maakt met hulp van een programma tijdelijk en altijd met uw toestemming, verbinding met uw computer, zodat de helpdesk samen met u het probleem kan oplossen.

Na afloop verbreekt de helpdesk de verbinding met uw computer en kunt u weer op normale wijze over uw computer beschikken.


Bookmark and Share Johan Winklerwei 315, 8915 ET  Leeuwarden
Email